Vitrine 30er Jahre, Massivholz L:

370 € VB

Allgemeine Informationen

269023

Beschreibung

Vitrine 30er Jahre, Massivholz L: 1,24m, B: 44cm, H: 1,69m, VB € 370,-. Tel.0160/8532645